tehoperintä

Parasta kotimaista perintää vuodesta 1977

Perimme saatavanne!
Se on työtämme ja sen me osaamme.

Kuluttaja- ja yritysperintä, trattaperintä, oikeudellinen- ja
konkurssiperintä, ulosotto- ja jälkiperintä

Maksuton

Helppo

Tehokas

Asiantunteva perintä

Perintäpalvelumme sisältää saatavien perinnän, tilitykset, raportoinnin ja asiakaspalvelun.
Toimeksiannot hoidetaan tehokkaasti ja yksilöllisesti lainsäädäntöä ja hyvää perintätapaa noudattaen. Osaava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökuntamme saa paljon ja nopeasti aikaan.

Tavoitteemme on saada suoritus velalliselta vapaaehtoisesti, ilman oikeudellisia toimenpiteitä ja niistä velalliselle aiheutuvia lisäkuluja ja maksuhäiriömerkintää.

VAPAAEHTOINEN PERINTÄ

Aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä. Vapaaehtoisen perinnän tarkoitus on saada velallinen maksamaan ilman oikeudellisia toimenpiteitä.

Toimeksiannon saavuttua lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen Tehoperintä Oy:n nimissä. Mikäli suoritusta tai yhteydenottoa ei saada, siirrytään puhelinperintään ja mahdolliseen trattaperintään.

TRATTAPERINTÄ

Liikesaatavien perinnässä käytetään trattaa. Trattaperinnän teho perustuu sen julkisuusuhkaan. Tratalla kehotetaan velallista maksamaan kyseinen erääntynyt saatava kuluineen. Mikäli velallinen ei reagoi trattaan, voidaan se protestoida, eli julkaista joko hiljaisena tai julkisena. Hiljaisena protestoitu tratta merkitään velallisen luottotietorekisteriin maksuviivemerkintänä, kun taas julkisessa protestoinnissa asiasta ilmoitetaan julkisissa talouslehdissä.

OIKEUDELLINEN PERINTÄ

Olemme erikoistuneet tehokkaimpaan perintämuotoon; Oikeudelliseen perintään. Oikeudelliseen perintään siirrytään kun velallinen ei maksa vapaaehtoisesti. Arvioimme aina tapauskohtaisesti oikeudellisen perinnän tarpeen ja kannattavuuden. Velalliset maksavat saatavan usein heti, kun saavat tiedoksiannon käräjäoikeudelta. Näin velallinen voi vielä tässä vaiheessa välttää maksuhäiriömerkinnän.

Tuomion tultua toimitamme sen ulosottoon perittäväksi. Ulosotto perii saatavan velallisen tuloista, esimerkiksi palkasta ja eläkkeestä.

VUOKRAN PERINTÄ

Hoidamme puolestanne myös vuokrasaatavien perinnän. Perintää varten tarvitsemme kopion vuokrasopimuksesta sekä avoinna olevien vuokrien määrän. Tarvittaessa haemme häädön käräjäoikeudesta.

KONKURSSIPERINTÄ

Konkurssiperinnällä tehostamme suoritusten kotiuttamista. Konkurssiperintä johtaa usein nopeasti ja tehokkaasti suoritusten maksamiseen, sillä velallinen voidaan maksun puuttuessa asettaa konkurssiin.

Mikäli yhtiö lakkauttaa maksunsa ja asetetaan konkurssiin, valvomme saatavanne konkurssissa. Valvontaa varten laadimme puolestanne kirjallisen valvontakirjelmän pesänhoitajalle. Konkurssimenettelyn edetessä tilitämme teille mahdollisen jako-osuuden.

YRITYSSANEERAUS

Joskus yritykset ajautuvat heikon rahatilanteen vuoksi yrityssaneeraukseen. Yrityssaneerauksessa velallisen velkoja leikataan ja niille luodaan maksuohjelma, joka vahvistetaan käräjäoikeudessa.

JÄLKIPERINTÄ

Mikäli perintätoimenpiteistä huolimatta saatava on edelleen kokonaan tai osittain maksamatta, annamme estetodistuksen, jolla saatavan voi kirjata luottotappioksi. Samalla saatava siirtyy jälkiperintään, jossa velallisen maksukyvyn muutoksia seurataan.

LAKIPALVELUT

Lakiosastomme hoitaa puolestanne muun muassa riitautettujen saatavien selvitykset, niihin liittyvät neuvottelut ja riitoihin perustuvat oikeudenkäynnit


Hinnastoon

Perintätoimisto

tehoperintå logoteksti clear

Sibeliuksenkatu 18
04400 JÄRVENPÄÄ
Kotipaikka Helsinki
Y 0126519-0

info@tehoperinta.fi

Puhelin: (09) 280 455
GSM 0500 461555

soita
AVAINLIPPU