tehoperintä

Parasta kotimaista perintää vuodesta 1977

Perimme saatavanne!
Se on työtämme ja sen me osaamme.

Kuluttaja- ja yritysperintä, trattaperintä, oikeudellinen- ja
konkurssiperintä, ulosotto- ja jälkiperintä

Maksuton

Helppo

Tehokas

Yksinkertaista ja selkeää perintätoimintaa.

Mitä maksaa?

Meillä ei ole vuosipalkkioita eikä monimutkaisia sopimuksia. Palkkion osalta noudatamme perintälain säännöksiä; perinnästä aiheutuneet kulut peritään velalliselta.

YRITYSPERINTÄ

• Perintälain 10 e §:ssä on säädetty muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismäärä, joka velallisen on korvattava velkojalle perinnästä aiheutuvina kuluina.

KULUTTAJASAATAVAT

• Perintälain 10 a §:ssä on säädetty kuluttajasaatavan perintäkulujen enimmäismäärä, joka velallisen on korvattava velkojalle perinnästä aiheutuvina kuluina.

KONKURSSIPERINTÄ

• Perintälain 10 e §:n mukaan konkurssiuhkaisen maksukehotuksen laadinnasta veloitetaan 100 euroa ja lisäksi haastemiestiedoksiannon kulut.

OIKEUSPERINTÄ

• Oikeudellisesta perinnästä sovitaan aina erikseen toimeksiantajan kanssa.
• Hoidamme sekä riidattomien että riita-asiain oikeudenkäyntejä

Jos emme onnistu perinnässä tai jos toimeksianto perutaan, emme veloita mitään!

Perimme myös vanhoja, toivottomiakin saatavia. Kokeile palveluamme; yllätyt myönteisesti.

Ehdot

Noudatamme perintälain edellyttämää hyvää perintätapaa ja seuraavia perintäehtoja:

  1. Toimeksiantaja vastaa toimeksiantoon liittyvien saatavien määristä ja asiatietojen oikeellisuudesta.
  2. Perintä käynnistetään kirje- ja puhelinperinnällä.
  3. Jos maksua tai maksusopimusta ei saada aikaiseksi, selvitämme velallisen maksukyvyn oikeudellista perintää varten.
  4. Mikäli velallinen havaitaan maksukyvyttömäksi, annamme ns. estetodistuksen, jolla saatava voidaan kirjata luottotappioksi.
  5. Mikäli saatavaan ei saada suoritusta vapaaehtoisella perinnällä, käynnistetään harkinnan perusteella oikeudellinen perintä, jossa saatavalle haetaan ns. yksipuolinen tuomio, joka on ulosmittauksen perusta.
  6. Oikeuden päätös toimitetaan ulosottoviranomaiselle täytäntöönpantavaksi.

Palveluihin

Perintätoimisto

tehoperintå logoteksti clear

Sibeliuksenkatu 18
04400 JÄRVENPÄÄ
Kotipaikka Helsinki
Y 0126519-0

info@tehoperinta.fi

Puhelin: (09) 280 455
GSM 0500 461555

soita
AVAINLIPPU