tehoperintä

Parasta kotimaista perintää vuodesta 1977

Perimme saatavanne!
Se on työtämme ja sen me osaamme.

Kuluttaja- ja yritysperintä, trattaperintä, oikeudellinen- ja
konkurssiperintä, ulosotto- ja jälkiperintä

Maksuton

Helppo

Tehokas

Perintämme on asiantuntevaa

Perintäpalvelumme sisältää saatavien perinnän, tilitykset, raportoinnin ja asiakaspalvelun.
Toimeksiannot hoidetaan tehokkaasti ja yksilöllisesti lainsäädäntöä ja hyvää perintätapaa noudattaen. Osaava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökuntamme saa paljon ja nopeasti aikaan.

Tavoitteemme on saada suoritus velalliselta vapaaehtoisesti, ilman oikeudellisia toimenpiteitä ja niistä velalliselle aiheutuvia lisäkuluja ja maksuhäiriömerkintää.

Voitte keskittää meille kaikki tai vain osan perintätehtävistänne. Hoidamme perimisen kaikkine vaiheineen alusta loppuun; haemme tarvittaessa saatavalle tuomion ja toimitamme sen nopeasti ulosottoon sekä valvomme ulosoton edistymistä.

LUOTTOTAPPIO KAVENTAA POTTIA!

Kaikki tietävät, että perintä on vaikeaa. Se ei ole helppoa perinnän ammattilaisillekaan. Yrityksen itsensä kokonaan hoitama perintä toimii harvoin hyvin. Siksi perinnän uskominen yrityksen ulkopuolelle on useimmiten perusteltua.

Olemme nimenomaan liike-elämän vaatimiin nopeisiin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin erikoistunut perimistoimisto.

EPÄVARMAT SAATAVAT OVAT USEIN PUHDASTA RAHAA.

Kysymys on vain siitä, kuinka nopeasti siirrätte saatavanne perittäväksemme. Helpoimmin tämä käy toimittamalla laskujäljennös tms. saamistodiste toimistoomme joko postitse (Sibeliuksenkatu 18, 04400 Järvenpää), faxilla (09- 280185) tai sähköpostilla info@tehoperinta.fi

JÄLKIPERINNÄN ASIANTUNTIJA

Tehoperintä perii myös luottotappioiksi kirjattuja laskusaatavia ja varattomuusmerkinnällä ulosotosta palautuneita oikeuden päätöksiä. 
Jälkiperintä tarkoittaa poistettujen/luottotappioiksi kirjattujen saatavien pitkäaikaista seurantaa ja perintää.

Maksuvaikeudet ovat harvoin pysyviä

Jossain vaiheessa tulevaisuudessa velallinen saa asiansa todennäköisesti kuntoon. Tehoperintä valvoo saataviasi ja varmistaa, että ne pysyvät lainvoimaisina. Näin saatavasi ovat päällimmäisenä pinossa sinä päivänä, kun asiakkaallasi on taas valmiuksia maksaa.

Pidä saatavat voimassa

Pystymme nopeasti toimittamaan haasteen velalliselle, jonka velat ovat maksamatta. Näin taataan, että saatavasi eivät vanhene, vaan ne säilyvät perimiskelpoisina.

Joustavaa ja ammattimaista toimintaa

Autamme sinua perimään saatavasi niin nopeasti kuin mahdollista. Ryhdymme oikeisiin toimenpiteisiin oikeaan aikaan, käytämme nykyaikaista tietojärjestelmäämme ja henkilökuntamme tietää kuinka saatavia käsitellään.
Olemme asiantuntevia, tarkkoja ja sinnikkäitä.
Olemme taitavia vaikeissa ja aikaa vievissä toimeksiannoissa. Emme luovuta vain siksi, että jokin muu on sanonut, että saatavia on mahdoton periä. Mikään ei ole mahdotonta – kunhan on tietoa, taitoa ja kokemusta. Meillä Tehoperinnässä on!

Perintätoimisto

tehoperintå logoteksti clear

Sibeliuksenkatu 18
04400 JÄRVENPÄÄ
Kotipaikka Helsinki
Y 0126519-0

info@tehoperinta.fi

Puhelin: (09) 280 455
GSM 0500 461555

soita
AVAINLIPPU