Yksinkertaista ja selkeää perintätoimintaa.

Mitä maksaa?

Meillä ei ole vuosipalkkioita eikä monimutkaisia sopimuksia. Palkkion osalta noudatamme perintälain säännöksiä; perinnästä aiheutuneet kulut peritään velalliselta.

YRITYSPERINTÄ

  • Perintälain 10 §:n 1 mom. mukaan velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut.

KULUTTAJASAATAVAT

  • Perintälain 10 a §:ssä on säädetty kuluttajasaatavan perintäkulujen enimmäismäärä, joka velallisen on korvattava velkojalle perinnästä aiheutuvina kuluina.

JÄLKIPERINTÄ (vanhat epävarmat saatavat)

  • Perintälain 10 §:n 1 mom. mukaan velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut.

Jos emme onnistu perinnässä tai jos toimeksianto perutaan, emme veloita mitään! 

Perimme myös vanhoja, toivottomiakin saatavia. Kokeile palveluamme; yllätyt myönteisesti. 

Ehdot

Noudatamme perintälain edellyttämää hyvää perintätapaa ja seuraavia perintäehtoja:

  1. Toimeksiantaja vastaa toimeksiantoon liittyvien saatavien määristä ja asiatietojen oikeellisuudesta.
  2. Perintä käynnistetään kirje- ja puhelinperinnällä.
  3. Jos maksua tai maksusopimusta ei saada aikaiseksi, selvitämme velallisen maksukyvyn oikeudellista perintää varten.
  4. Mikäli velallinen havaitaan maksukyvyttömäksi, annamme ns. estetodistuksen, jolla saatava voidaan kirjata luottotappioksi.
  5. Mikäli saatavaan ei saada suoritusta vapaaehtoisella perinnällä, käynnistetään harkinnan perusteella oikeudellinen perintä, jossa saatavalle haetaan ns. yksipuolinen tuomio, joka on ulosmittauksen perusta.
  6. Oikeuden päätös toimitetaan ulosottoviranomaiselle täytäntöönpantavaksi.